Vlastizrada.cz

Podporujeme politickou stranu Pravý Blok, politickou stranu skutečného disidenta Petra Cibulky, který 35 let otevřeně popisuje situaci v České republice a Evropské unii. Více na www.Cibulka.net

Číslo do voleb 28 (zkratka PB). Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 07.06. – 08.06.2024. 

Eurovolby

Dotazník Českého rozhlasu – Eurovolby 2024:

Prosíme, uveďte lídra kandidátky nebo jiného relevantního představitele vašeho subjektu, kterého můžeme citovat jako autora odpovědí:

Petr Cibulka a jeho politická strana HODNOTOVÉ OPOZICE s nejdelším názvem.. 

Prosíme, kde je dle vás relevantní, přidejte komentář:

·         V případě odpovědi ANO – proč by EU zmíněné opatření měla dělat a vysvětlete prosím, jakým konkrétním způsobem by to měla EU udělat.

·         V případě odpovědi NE – proč/z jakých důvodů by EU zmíněné opatření dělat neměla.

1) Měla by se EU zaměřit na to, jak účinně omezit plýtvání potravinami? ANO/NE

NE! „Demokracie a Evropa budou buď křesťanské, anebo nebudou vůbec,“ řekl jeden ze zakladatelů sjednocené Evropy Robert Schuman. A my jsme dnes ve 3. světové válce 2011-2037, v níž zahyne 1/3 Lidstva. Ostrá fáze 3. světové války začne v roce 2025 tureckým útokem na Ruskem ve všech nejvyšších patrech infiltrovanou, zrazenou a proto nebráněnou Evropu. O tom bychom se měli bavit a ne o nesmyslech!!! Naše politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net jde do každých evropských voleb s tímto volebním heslem: ABY EVROPA A JEJÍ OBČANÉ MOHLI SVOBODNĚ ŽÍT, EVROPSKÁ UNIE MUSÍ ZEMŘÍT!!! Důvody najdeme zde: https://odysee.com/@PetrCibulka:0?view=content. Proto tyto komunistické totalitní praktiky dnešního marx-satanského Bruselu rozhodně odmítáme!!! Ať EU zruší svoji nesmyslnou „zelenou energetiku“ a emisní povolenky a tím umožní všem Evropanům dostupnost levných potravin a dalších výrobků, čímž evropskému průmyslu zajistí i obnovení konkurenceschopnosti, kterou EU všemi svými komunistickými sabotážemi už desítky let likviduje!!!

2) Měla by EU nastavit pravidla, která spotřebitelům zajistí co největší trvalost a dostupnou opravitelnost výrobků?ANO/NE

NE! Stačí prodloužit záruční dobu na 5 let a o zbytek se postará konkurence mezi výrobci a trh. Ať EU tlačí státy k zajištění plně konkurenčního prostředí bez skrytých kartelových dohod a uvalí vysoká cla na dovoz z komunistické ultra-totalitní Číny!!!

3) Měla by EU motivovat členské státy, aby více danily praktiky, které znečišťují prostředí toxickými látkami?ANO/NE

NE! Na co kdy Brusel sáhl, z toho vždy povstala katastrofa sovětského typu. Ať to Brusel nechá na národních státech a do ničeho se jim nemíchá. V EU chybí na prvním místě svoboda, protože každé volby jsou na Západě až k nepoznání zfalšované, chybí skutečná demokracie, tedy přímá demokracie švýcarského typu, chybí zákon o snadné a rychlé odvolatelnosti všech politiků a úředníků přímo samotnými občany, který platí už více než 100 let ve 26 státech USA, zcela chybí přístup občanů a menších politických stran do masmédií, včetně „veřejnoprávního“ Českého rozhlasu a televize, kdy navíc vedení těchto „veřejnoprávních“ institucí - vždy věrných svým "demokratickým" tradicím - všem svým zaměstnancům několikrát zablokovalo přijímání našich mailů s politicky necenzurovaným zpravodajstvím, když "veřejnoprávní" Český rozhlas jim to zablokoval dokonce natrvalo, a to už od roku 2019…!!! Viz: https://www.youtube.com/@PravyBlok/videos. Tohle všechno ať EU okamžitě odstraní a napraví!!! A pak ať na svoje národní vlády tlačí svobodní a dobře informovaní občané a jejich politické strany.

4) Měla by se EU v zájmu své bezpečnosti snažit těžit kritické suroviny (např. lithium a podobné kovy) na vlastním území, případně výrazně rozšířit okruh zemí, odkud je dováží?ANO/NE

Evropa musí být svobodná, konkurenceschopná a nezávislá. Tomu stojí bruselští marx-satanisté a jejich skrytá totalita v cestě. Proto je třeba udělat maximum pro to, aby Evropská unie co nejrychleji skončila na smetišti dějin a z dnešní skrytě totalitní marxistické Evropské unie se stala obdoba Švýcarské konfederace svobodných občanů!!! Osvobozená Evropa pak všechny problémy snadno a rychle sama vyřeší.

5) Měla by se EU věnovat prevenci migrace např. z afrických zemí i tím, že bude podporovat investice do udržitelných technologií v energetice či odolnějšího zemědělství na tomto kontinentu?ANO/NE

NE! Evropu je třeba bránit a nepustit na její území nikoho, kdo ji ohrožuje!!! Evropská unie je plně infiltrována a řízena ruskými tajnými službami, viz https://www.youtube.com/watch?v=S4eqaod1BnU a tito ruští agenti zaplavují už desítky let nebráněnou Evropu extrémně nepřátelskou populací, kterou jejich propagandy vydává za „uprchlíky před válkou“. Přitom právě tito „uprchlíci před válkou“ válku v Evropě, přesně podle plánů Moskvy a Bruselu, brzy vyvolají. V roce 2025 zaútočí na Ruskem infiltrovanou, zrazenou a proto nebráněnou Evropu islámské Turecko a v roce 2026 v Evropě vypukne občanská válka, ve které budou „uprchlíci před válkou“ vraždit Evropany. Protože v Bruselu a v NATO vládnoucí ruská agentura špionů už dávno zlikvidovala všechny evropské armády, povinnou základní vojenskou službu, zastavila výrobu zbraní a nábojů, což dnes vidíme nejlépe na Ukrajině, kterou státy NATO nemají čím podpořit, obrátí se Brusel na Moskvu se žádostí o bratrskou internacionální vojenskou pomoc, což má podle dávné dohody Moskva-Brusel znamenat ruskou okupaci Evropy a připojení Evropy k Rusku. Podrobnosti najdete zde: https://odysee.com/@CIBULKA:2/%E2%96%88%E2%96%AC%E2%96%88-%E2%96%88-%E2%96%80%E2%96%88%E2%96%80-2021.06.01.-CIBULKA-PETR---VOLEBNI-VIZITKA:b.

6) Měla by EU důsledně vybírat uhlíkové clo, pokud dovážené výrobky ze zemí mimo EU nesplňují uhlíkové standardy EU?ANO/NE

NE! Tohle ať si řeší každý evropský stát a jeho občané podle svých potřeb!

7) Měla by EU vytvářet podmínky pro snižování množství hnojiv, pesticidů, antibiotik a podobných látek ve vodě, půdě a potravinách?ANO/NE

NE! Všechny velice přísné normy na čistotu potravin a mnohého dalšího byly pod tlakem ruských agentů zrušeny a jenom naprostý a nepoučitelný hlupák by dnes věřil tvrzení Bruselu a jeho poskoků, že se po desítkách let rozhodli skončit s touto zničující politikou a začnou se najednou strachovat o zdraví lidí. Rusko vede už mnoho let světovou klimatickou válku s cílem vyvolat ve světě rozvrat a hladomor. To Brusel, NATO a jejich politici a publicisté před evropskými občany desetiletí skrývají. Aby na Evropu dopadl hladomor ruské klimatické války s plnou silou, Brusel usiluje o likvidaci evropského zemědělství. Proto tahle náhlá starostlivost Bruselu o zdraví evropských občanů. Je to pouze obvyklý zastírací manévr ruských špionů, kterými nás krmí jejich politici a masmédia už desítky let.

8) Měly by být zemědělské dotace být v EU silně odvozené od toho, jak dobře se daný příjemce stará o kvalitu půdy a zajišťuje hodnotné přírodní prvky ve svěřené krajině?ANO/NE

NE! Všechny dotace musí být okamžitě zrušeny jako neprůhledné, nekontrolovatelné a deformující konkurenční prostředí, kdy neschopní a všehoschopní podnikatelé v žoldu ruských tajných služeb likvidují všechny ty ostatní!!! Občané Evropy nesmí dotovat ze svých kapes podnikání ruských špionů a tím likvidovat jejich poctivou konkurenci!!!

9) Měla by EU podporovat udržitelný typ rybolovu v evropských mořích?ANO/NE

NE! Ať EU do něčeho, co funguje, nestrká svoje špinavé bolševické pracky!!!

10) Měla by EU tlačit na rušení dotací fosilních paliv?ANO/NE

Ať EU okamžitě zruší emisní povolenky a skončí se „zelenou energetikou“, kterou pro zničení Evropy a celého Západu vymyslel v Moskvě náčelník ruského generálního štábu Gerasimov v rámci ruské světové hybridní války. Viz: https://www.armadninoviny.cz/hybridni-valky-podle-valerije-gerasimova.html.

11) Měla by EU odložit zákaz prodeje nových vozů se spalovacím motorem na fosilní paliva plánovaný na rok 2035?ANO/NE

ANO a ihned úplně zrušit, protože to je jenom další protizápadní diverze satanské trojice Moskva + Peking + Brusel…!!!

12) Vědci z Akademie věd ČR, pěstitelé chmelu i pivovarníci upozorňují, že extrémně teplá léta mají negativní dopad na výnosy i nenahraditelnou kvalitu (hořké látky) českého chmelu. Měla by EU z tohoto a podobných důvodů dodržet doporučení současné Evropské komise snížit emise skleníkových plynů o 90 % do roku 2040 (oproti roku 1990) a podpořit tím globální snahu stabilizovat světové klima?ANO/NE

NE!!! Všechno to jsou účelové lži ruských špionů, které mají zlikvidovat Západ!!! Evropa znečišťuje světovou atmosféru pouze ze 7-8 procent. Tedy naprosto zanedbatelně. Naprostou většinu světového znečištění zajišťuje Rusko a komunistická totalitní Čína!!! O těch se ale v EU nikdy nemluví… Navíc globální oteplování nezpůsobují skleníkové plyny! Globální oteplování je způsobeno ruskou světovou klimatickou válkou!!! Úkolem ruských špionů, ovládajících západní politiku a masmédia, je přesvědčit občany Západu, že ruská světová klimatická válka neexistuje a za všechny svoje problémy si může Západ sám. Pokud těmto lžím někdo věří, měl by se podívat na YOU TUBE na desítky ruských televizních dokumentů z posledních 20-ti let o ruské klimatické válce.

---

Francouzský prezident Emmanuel Macron dne 9. 5. 2024 a jeho varování před Ruskem:


"Civilizace může zemřít a její konec může být brutální. Věci se mohou stát mnohem rychleji, než si myslíme." Celý článek je k dispozici zde...

---

Rozhovor s Petrem Cibulkou, lídrem politické strany Pravý Blok (PB) na Radiožurnámu ze dne 13. června 2024.

___

Sovětský přeběhlík pan Antatoliy Golitsyn o falešném kolapsu Sovětského svazu a plánu na novosovětský eurasijský nový světový řád.

Životopis: Sovětský přeběhlík pan Anatolij Golitsyn.

Anatolij Michajlovič Golitsyn byl jmenován atašé pod jménem „Ivan Klimov“ na sovětské ambasádě v Helsinkách. Oficiálně řešil vyřizování víz, ale ve skutečnosti byl specialistou kontrarozvědky pro země NATO.

15. prosince 1961 se pan Golitsyn se svou ženou a dcerou ocitl na prahu domu prvního tajemníka amerického velvyslanectví a vedoucího finské kanceláře CIA Franka Freiberga ve čtvrti Westend v Espoo a prohlásil, že chtěl požádat o azyl v Americe. Během dvou hodin byl pan Freiberg schopen zorganizovat let pro pana Golitsyna a jeho rodinu z letiště Malmi do Stockholmu. Tam dostali nové pasy s americkými jmény a víza. Poté byli se svým doprovodem převezeni na palubu amerického letectva na americkou základnu ve Wiesbadenu a odtud do New Yorku.

Po útěku pana Golitsyna bylo mnoho agentů KGB vyslaných do Helsinek povoláno do Moskvy a kariéra šéfa uprchlíka Vladimira Ženikhova šla z kopce. Pan Golitsyn a jeho manželka byli v nepřítomnosti odsouzeni k trestu smrti. V roce 1967 ho KGB plánovala zavraždit na světové výstavě v Montrealu, ale plán selhal, protože se nezúčastnil.

Po svém útěku pan Golitsyn aktivně spolupracoval se západními zpravodajskými agenturami a pomohl odhalit mnoho sovětských agentů.

Napsal dvě dodnes naprosto unikátní knihy (v angličtině):

Nové lži za staré lži, 1984.

https://www.doomedsoldiers.com/pdfs/new_lies_for_old_golitsyn.pdf

Podvod perestrojky, 1995.

https://www.chinhnghia.com/GOLITSYN(Anatoliy)-Perestroika_Deception_(1998).pdf

Při měřeném ověřování jeho odhalení, analýze předpovědí z knihy pana Golitsyna ‚News Lies for Old‘, bylo zjištěno, že z celkového počtu 148 předpovědí se do roku 1993 splnilo 139 – hodnocení přesnosti 94 %. (1)

Zde jsou některé klíčové citace z jeho neocenitelné práce.

"Je třeba odhalit, že „perestrojka“ je výsledkem třicetileté přípravy komunistické strany, sovětské vlády a KGB pod vedením stranického aparátu, že nejde jen o sovětskou domácí obnovu, ale o strategii „restrukturalizace“ celého světa." (2)

"Podstatou zvláštního manévru v současné velké strategii pro komunismus je vytvoření a použití vnitřně řízené ‚politické opozice‘ k uskutečnění přechodu k novým ‚demokratickým‘, ‚nekomunistickým‘, ‚nacionalistickým‘ mocenským strukturám, které ve skutečnosti zůstávají pod kontrolou komunistů. Mezinárodně spočívá podstata manévru ve využití politického potenciálu těchto nových mocenských struktur k rozvoji kontaktů a podpoře solidarity se západními demokraciemi, jako prostředku k dosažení světového komunistického vítězství prostřednictvím sbližování komunistického a nekomunistického systému.

Hlavním účelem mého zběhnutí na konci roku 1961 bylo (a) varovat americkou vládu před přijetím současné velké strategie komunismu a politickou úlohou KGB a používáním dezinformací a kontrolované politické opozice, které strategie obnášela a (b) pomoci Západu neutralizovat úsilí KGB v pronikání do jejich vlád.“ (3)

VYLEPŠENÁ, REORGANIZOVANÁ KGB.

"Lze očekávat, že KGB bude přeměněna na novou organizaci s názvem západního stylu (Což se stalo - FSB). Tamní organizace bude prezentována jako redukce role služby v sovětské společnosti. Ale kvůli klíčové roli KGB při prosazování „perestrojky" uvnitř i v zahraničí, reorganizace by neměla být vnímána jako snížení úrovně nebezpečnosti KGB. Stejně jako byla Dzeržinského nenáviděná Čeka přeměněna na mocnější OGPU, bude i následnická organizace KGB mocnější než její předchůdce.

Nová služba bude fungovat s dětskými rukavicemi a sofistikovanějšími metodami. Interně její zdroje budou věnovány na vytváření řízené politické plurality („demokratismus“). Vytvoří pseudosociálně demokratickou stranu a estonské, lotyšské, litevské a muslimské národní strany: založí dokonce stalinistické a antisemitské skupiny, aby působily přesvědčivým dojmem plurality. Samozřejmě, že tajná služba bude za všemi těmito skupinami a stranami vždycky pevně stát – bude je kontrolovat a řídit v zájmu strategie a jejích cílů. Služba bude využívat své zpravodajské a bezpečnostní prostředky, zejména své agenty vlivu v nově vytvořených národních frontách, politických skupinách a stranách, k provádění strategie „restrukturalizace“ postojů a politik na Západě."

NOVÝ MODEL SOVĚTSKÉHO REŽIMU.

"Sověti budou pokračovat s „perestrojkou“ v následujících řádcích:

- Bude vytvořeno smíšené socialisticko-tržní hospodářství srovnatelné se švédským hospodářstvím, ale s jedním zásadním rozdílem. Sovětští „kapitalisté“ budou ve skutečnosti tajnými členy komunistické strany a politickými nástroji strany. Jejich vliv bude využit v zájmu strategie v zahraničí. Tak vypadá sovětská “vyspělost“.

- Strana vytvoří řízenou umělou politickou pluralitu a zdání sociální demokracie v SSSR. Nebude to těžké udělat; dokonce i stalinský režim v Polsku nebo Československu měl nominálně „nekomunistické“ „nezávislé“ strany, které se účastnily každých voleb, ale ve skutečnosti to byly strany loutkové.“ (4)

Sověti (a jejich kolonie) devět let „předstírali, že komunistická totalita je mrtvá“ ve své velké strategii předstírání „rozchodu s minulostí“, aby pak v roce 1999 dosadili v Moskvě do svého čela Putina.

Znovu Anatolij Golitsyn:

"Zinscenování 'Rozchodu s minulostí', je navrženo tak, aby zajistil nenásilné vytvoření NOVÉ SOVĚTSKÉ FEDERACE REPUBLIK." (5)

A zde bychom měli také poznamenat:

2003, komunistický web Northstar Compass:

Plány na vzkříšení SSSR jsou Putinovi dobře známy a jsou popsány v dokumentech Svaz komunistických stran a Komunistická strana Unie (Rusko/Bělorusko)“ (6)

Co je tedy tato výše zmíněná NOVÁ SOVĚTSKÁ FEDERACE REPUBLIK? Je to Euroasijská hospodářská unie! Viz zde:

Putin (Astana, Kazachstán) 10. října 2000:

"Poučný náboj, který v sobě nesou eurasijské myšlenky, je obzvláště důležitý dnes, kdy budujeme skutečně rovnocenné vztahy mezi zeměmi Společenství nezávislých států." (7)

24. dubna 2001 - Konference 'EURASIA':

DELEGÁTY a hosty ustavujícího kongresu všeruského politického veřejného hnutí „Eurasie“ konaného v sobotu v sále přivítaly dva obrovské transparenty na zeleném pozadí – „Rusko je euroasijská země. V.V. Putin“ a „Eurasie je nade vše“.

Alexander Dugin, filozof, geopolitik a poradce předsedy Státní dumy - to bylo uvedeno ve všech dokumentech - podal na zahájení čtyřicetiminutovou zprávu.

Krátkou gratulaci zaslal kongresu i vrchní rabín Ruské federace (Putinův rabín) Berel Lazar.“ (8)

"Eurasianismus pokračoval ve stejné linii národního bolševismu, tedy jen změna názvu." (9)

Euroasijský svaz mládeže s euroasijskou vlajkou s 8 šípy a sovětskou vlajkou. (10)

Znovu Anatolij Golitsyn:

Pokud by Sověti (a jejich kolonie) skutečně směřovali ke skutečné demokracii, zavedli by program dekomunizace. Bez takového programu zůstanou současné změny, jakkoli působivé, jen kosmetické.“ (11)

"V Rusku je 110 pomníků sovětského diktátora Josifa Stalina. Z toho 95 bylo postaveno za Vladimira Putina a tempo stavění pomníků se po anexi Krymu v roce 2014 zdvojnásobilo." (12)

Komunista Michail Gorbačov, 1988.

"Ti, kteří doufají, že se vzdálíme od socialistické cesty, budou velmi zklamáni. Každá část našeho programu perestrojky... je plně založena na principu většího socialismu a větší demokracie." (13)

Pan Anatolij Golitsyn znovu:

"Tato strategie odráží ústřední strategický cíl prosazení 'nezvratné' sovětské hegemonie nad Eurasií, a tím vytvoření primární geografické složky zamýšlené světové vlády." (14)

Proto, Putin, říjen 2022: Je možné vytvořit jediný prostor od Vladivostoku po Lisabon.

"Je možné si to představit. Zdá se, že se to stane tak či onak. Ve svém projevu jsem mluvil o Eurasii jako celku, včetně této evropské části." (15)

Dmitrij Medveděv, 2022:

"Putin řekl, že jeho cílem bylo změnit myšlení Ukrajinců a otevřít Eurasii od Lisabonu po Vladivostok." (16)

Dugin, 2015:

"Anektovat Evropu je velká mise. Dobýt Evropu je euroasijská myšlenka. Na principu impéria potřebujeme ruského cara pro celou Evropu. Je to skvělý projekt pro Rusko." (17)

Toho bude dosaženo zahájením 3. světové války proti Západu 2011-2037 v kombinaci s Čínou, v níž zahyne 1/3 Lidstva...

Defektor GRU plukovník Stanislav Lunev:

"Ruští generálové jsou stále odhodláni bojovat a vyhrát budoucí jadernou válku proti Americe. 'Plán jaderné války stále probíhá', ale dojde ke změnám. Ruští vojáci už nebudou zodpovědní za následnou invazi na dolní 48 států (pevninská část USA). Ruské síly by byly zodpovědné za okupaci ‚Aljašky a části Kanady.‘ Číňané by obsadili nižších 48 států. Kromě toho by určité země třetího světa získaly práva na rabování.“ (18)

Dugin 3x:

"Nelze popřít skutečnost, že osou sovětského impéria byl právě ruský lid, který si (byť jen částečně) uvědomil svůj jedinečný univerzalismus prostřednictvím sovětského ideologického a sociálně-politického modelu."

"Nová říše musí být euroasijská, kontinentální a – v perspektivě – světová říše. Bitva o globální vládu ruského lidu neskončila."

"V procesu budování Nového planetárního impéria budou konečným obětním beránkem USA (až do úplného zničení této geopolitické stavby), jak bylo uzákoněno všemi účastníky Nové říše." (19)

Anatolij Golicyn: Podvod perestrojky, 1995:

"Dá se očekávat, že KGB a její oddělení pro politické vraždy se zúčastní této závěrečné bitvy a provedou atentáty na prominentní antikomunisty, kteří jsou považováni za vážné překážky strategie ‚restrukturalizace‘ na Západě. Tyto atentáty budou bude proveden obratně a nebude přisuzován KGB, tak jako byl atentát na Stepana Bandery, protikomunistického ukrajinského nacionalistického vůdce, v roce 1959, dokud jeho atentátník nezběhnul na Západ."

█▬█ █ ▀█▀ Varujici proroctví kněze Zachariáše z roku 1807 o Satanském impériu Zla Ruϟϟku (pojmenovaného zde Aquilon) a o tom, jak bude Ruϟϟko Antikristem použito jako zbraň pro genocidní ovládnutí světa satanismem, coz už se před našima nevidoucíma očima a neslyšícíma ušima všude kolem nás děje. Viz zde:
https://docs.googl
e.com/document/d/1NFi2GozpiXBc6jd1_fgIxHqkClDdec4N7u9A3RwPa5Q/edit

Otec Marg Goring: PROROCTVÍ PRO ROK 2107: Satanské impérium Zla Ruϟϟko obsadí celou Evropu a začne genocida, kterou český, slovenský a maďarský národ neprezijí...!!!
https://odysee.com/@PETR-CIBULKA:9/PROROCTV%C3%8D---Rusko-obsad%C3%AD-celou-evropu.-Otec-Marg-Goring:d.

VYSOCE AKTUÁLNÍ DOPLNENÍ TOHOTO TÉMATU PAK NAJDEME ZDE:
PETR CIBULKA A VOLTE PRAVÝ BLOK WWW.CIBULKA.NET UVÁDÍ: SATANSKÉ IMPÉRIUM ZLA RUϟϟKO A RUϟϟKÁ TOP DÉMONOLOGIE, VČERA, DNES A ZÍTRA!!! Viz:
https://odysee.com/@CIBULKA1:0?view=content

Probuď se světe! Konečně se probuď!!!

Reference:

(1) odstavec 10.

https://thenewamerican.com/dispelling-disinformation/

(2) strana 45 odst. 5.

https://www.chinhnghia.com/GOLITSYN(Anatoliy)-Perestroika_Deception_(1998).pdf

(3) tamtéž. strana XVII, odstavce 3-4.

(4) tamtéž. strana 28, odstavce 3-7.

(5) tamtéž, strana 138 - poslední odstavec.

(6) 3. vstup.

https://northstarcompass.org/nsc0304/newssu.htm

(7) http://gumilevica.kulichki.net/e-journal.html

(8) odstavce 1-3.

https://www.ng.ru/events/2001-04-24/2_support.html

(9) 41. odstavec.

https://web.archive.org/web/20070317122216/http://pravaya.ru/ludi/451/6742

(10) http://rossia3.ru/quotes/all/931

(11) strana 142, odstavce 4-7.

https://www.chinhnghia.com/GOLITSYN(Anatoliy)-Perestroika_Deception_(1998).pdf

(12) odstavce 1 a 2.

https://www.severreal.org/a/pri-putine-ustanovili-95-iz-110-pamyatnikov-stalinu/32619970.html

(13) Nové myšlení pro naši zemi a svět - strana 36, odstavec 5.

https://ia800900.us.archive.org/24/items/perestroikanewth00gorbrich/perestroikanewth00gorbrich.pdf

(14) Strana 210, poslední odstavec.

https://www.chinhnghia.com/GOLITSYN(Anatoliy)-Perestroika_Deception_(1998).pdf

(15) https://tass.ru/ekonomika/16177737

(16) https://pravda.com.ua/eng/news/2022/04/5/7337275/

(17) https://youtube.com/watch?v=TCPBCrNjZvE

(18) odstavec 15.

https://bwcentral.org/2016/05/the-manifesto-of-constitutional-american-nationalism-sovietrussianred-chinese-intentions-for-conquest-of-the-united-states-part-3/

(19) odstavce 54, 59 a 87

http://en.kalitribune.com/the-invisible-empire-introduction-to-alexander-dugins-foundations-of-geopolitics-pt-2/